ocelové haly

Realizace přístavby kravína a rozšíření krmné chodby včetně vybavení stájí a výroby a montáže vrat

Realizace navýšení stavby pódia ocelovým příhradovým vazníkem

Realizace zemědělské skladovací haly

Realizace ocelové konstrukce a střechy zemědělské haly pro chov krav

Radějov 23, 395 01 Buřenice
2020 - kottech.cz